Latvijas Zinatnu Akademija

Juridiskais statuss

SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Dibinātāji: Latvijas Zinātņu akadēmija, VSIA “Latvijas Standarts” un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Dibināšanas laiks: 1994. gada 15. aprīlis

Par mums

Šodien Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs (Centrs) ir Eiropas Komisijai valsts paziņota (notificēta) sertifikācijas iestāde būvmateriālu atbilstības novērtēšanas reglamentētajā un akreditēta nereglamentētajā sfēra.

Tas nozīmē tiesības izvērtēt būvmateriālu atbilstību valstī noteiktajām kvalitātes un drošības prasībām, bet reglamentētā sfērā piešķirt tiesības sertifikātu īpašniekiem marķēt ar sertifikātiem aptvertos būvizstrādājumus ar ES drošības simbolu CE (no fr. val. Conformité Européenne).

Centra paziņotas iestādes numurs ir 1327 un pēc šīs identifikācijas ES datu bāzē NANDO var iepazīties ar Centram piešķirtās tiesības sertificēt noteiktas būvizstrādājumu grupas un tām atbilstīgos Eiropas standartus.

Būvizstrādājumu nozarē Centrs ir ieguvis akreditāciju Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK), bet pirms nacionālās akreditācijas atzīšanas Eiropas kopējā tirgū Centrs bija akreditēts Apvienotās Karalistes akreditācijas institūcijā (UKAS). Šobrīd SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs” ir vienīgā nacionālā sertifikācijas iestāde, kas piedalās arī Eiropas būvizstrādājumu sertifikācijas tirgū.

Jaunumi